• Notă de informare privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal
 • Compania B SERVICE MOL SRL  recunoaște importanța confidențialității datelor pentru clienții noștri şi susține standardele internaționale privind drepturile omului. B SERVICE MOL SRL   administrează SITUL www.compara-preturile.com care detine date de email, date de contact, parole  de aceea, ne propunem să asigurăm integritatea rețelelor și securitatea datelor pentru a proteja confidențialitatea.
 • B SERVICE MOL SRL opereaza in conformitate cu prevederile art. 12-18 ale Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011,
 • Textul integral al Legii poate fi accesat pe site-ul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pe  adresa: http://datepersonale.md/md/legi/.

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a site-ului www.compara-preturile.com

Această site colectează date cu caracter personal.

Aceste date sunt înregistrate cu anumite scopuri și prelucrate după cum urmează:

Titularul tratamentului datelor cu caracter personal

B SERVICE MOL SRL  srl Natalia Gheorghiu 30, of 262, Chisinau, Republica Moldova ; email: bservicemol@gmail.com

Tipuri de date colectate

Printre datele cu caracter personal înregistrate se enumeră: Cookie-urile, Datele de navigare și utilizare a site-ului, E-mailuri,Parole, Nume, Prenume, Nume utilizator, CUI-ul și alte tipuri de date.

Alte date cu caracter personal înregistrate pot fi găsite în continuarea acestei Politici de confidențialitate, având un conținut informativ .

Datele personale pot fi înregistrate în mod voluntar de către utilizatori,persoanele interesate, sau în mod automatic, prin intermendiul navigării.

Utilizarea cookie-urilor de către site, titularii serviciilor terțe, are scopul de a identifica utilizatorul și de a înregistra eventualele preferințe ale acestuia pentru scopuri strict legate de desfășurarea serviciului cerut de către client.

În lipsa accordării anumitor date personale de către client, în particular date de navigare, prin dezactivarea serviciului Cookie al aplicației,pot deteriora anumite servicii sau navigarea.

Utilizarea cookie-urilor de către această aplicație, titularii serviciilor terțe, are scopul de a identifica utilizatorul și de înregistra eventualele preferințe ale acestuia pentru scopuri strict legate de desfășurarea serviciului cerut de către client.

Datele cu caracter personal înregistrate se referă atât la utilizatori, cât și la persoanele terțe.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea privind datele personale ale terților publicate sau distribuite, și garantează dreptul de a le comunica sau distribui, absolvând titularul tratamentului de la orice responsabilitate cu privire la terți. Utilizatorul își asumă responsabilitatea privind utilizarea datelor personale ale terților, publicate sau distribuite și garantează dreptul de a le comunica sau distribui, absolvând titularul tratamentului de orice responsabilitate cu privire la terți.

Modalitățile și locul de procesare a datelor colectate

Modalitatea tratamentului

Titularul tratează datele personale ale utilizatorilor, adoptând maximele măsuri de siguranță cu scopul de a preveni accesul, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a acestora. Tratamentul datelor este efectuat prin intermedul instrumentelor informatice prin modalități organizative, strict legate de scopurile indicate în precedență.

În anumite cazuri, în afara proprietarului, pot avea acces la datele personale și anumite persoane externe (cum ar fi, furnizorii serviciilor tehnice ale terților, curierii poștali, furnizorii serviciilor de hosting, societățiile informatice, agențiile de comunicare). Lista actualizată a subiectelor, poate fi cerută titularului tratamentului.

Locația

Datele sunt prelucrate la sediul operatorului de date , B service mol srl exceptând cazul în care este specificat diferit în restul documentului.

Perioada de timp

Datele sunt păstrate atâta timp cât sunt necesare pentru desfășurarea serviciului solicitat de către client, acesta având dreptul de a cere în orice moment intreruperea sau eliminarea tratamentului de date.

Scopul prelucrării datelor înregistrate

Datele personale ale utilizatorului sunt înregistrate pentru următoarele finalități: statistică, contactarea prin e-mail, administrarea adreselor de e-mail și expedierea mesajelor, interacțiunea cu rețelele sociale, comentariile privind conținuturile, înregistrarea și identificarea , aplicațiile sociale, administrarea plățiilor, interacțiunea cu site-urile de suport și de feedback, monitorizarea sitului, optimizarea și distribuirea traficului de date, interacțiunea cu rețelele de chat și publicitate.

Tipurile de informații personale utilizate pentru fiecare finalitate, sunt indicate în secțiunile specifice ale acestui document.

Utilizarea datelor în alte scopuri de către titular, în anumite cazuri și legislații, necesită permisiunea utilizatorului sau a persoanei interesate.

Autorizațiile Facebook

Această aplicație necesită autorizații care permit accesul la contul Facebook al utilizatorului cu scopul de a colecta informații, inclusiv date personale.

documentația autorizațiilor Facebook și politica de confidențialitate Facebook.

Informații principale

În mod implicit, aceasta cuprinde anumite caracteristici ale utilizatorului, cum ar fi, numele,imaginea de profil,sexul sau limba vorbită. Unele conexiuni referitoare la profilul utilizatorului, cum ar fi, lista de prieteni sunt deasemenea disponibile. În cazul în care, clientul a furnizat mai multe informații, pot fi disponibile și acestea.

Email-ul

Garantează accesul la adresa de e-mail a utilizatorului.

Visualizzare

Permite accesul la conținutulu paginilor, aplicației sau domeniilor deținute de către utilizator.

Administrarea paginilor web

Permite aplicației să recupereze accesul la paginile web și la aplicația administrată de client.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către terți

Informațiile personale sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

 1. 1 statistici:

Serviciile cuprinse în această secțiune permit titularului să monitorizeze și să analizeze datele de trafic, necesare pentru a urmări activitatea utilizatorului.

WordPress Stat (Automatic Inc.)

WordPress Stats este un serviciu de statistica furnizat de către Automatic Inc.

Date personale colectate: Cookie, informații privind utilizarea și navigarea pe site

Locație: USA – Politica de confidențialitate

Google Analytics (Google)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de către Google Inc.(“Google”). Google utilizează datele personale cu scopul de a urmării și examina utilizarea aplicației, de a completa rapoarte și de a le distribui printre celelalte servicii Google.

Google poate folosi informațiile personale pentru a adapta și a personaliza anunțurile propriei rețele de publicitate.

Date personale: Cookie și informații privind navigarea și utilizarea site-ului

Locație: USA – Politica de confidențialitate

Statistică

Aplicația actuală utilizează un sistem de statistică intern, care nu implică terții.

Date personale: Cookie și informații privind utilizarea site-ului.

 1. Adrese de e-mail:

Lista e-mail-urilor / Newsletter (acest web site)

În urma înregistrării pe lista de e-mailuri/newsletter, e-mailul utilizatorului este introdus în mod automatic în lista contactelor cărora le pot fi expediate informații suplimentare periodice, de natură comercială sau publicitară.

Date personale: e-mailuri

Modalitate de contactare

Prin completarea formularului de contact cu datele personale, utilizatorul își dă consimțământul de a fi contactat pentru a răspunde solicităriilor de informații în legatura cu ofertele de preț sau altor informații reclamate în formular.

Date personale: Nume, Prenume, Numărul de telefon, Numărul de Cui, Adresa de e-mail, Contactul Skype

 1. Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe:

Aceste servicii permit interacțiunea cu rețelele sociale sau cu alte platforme externe, direct din paginile aplicației. Interacțiuniile și informațiile rezultate din această aplicație depind de configurările politicii de confidențialitate ale clientului relative fiecărei rețele sociale.

Dacă există un canal de interacțiune cu rețelele sociale, chiar și atunci când nu este utilizat, acesta colecteaza datele de trafic de pe paginile web în care este instalat.

Tasta Tweet și widget-uri sociale pentru Twitter

Tasta Tweet și widget-uri sociale de pe Twitter,sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială, Twitter, furnizate de Twitter Inc.

Informații personale colectate: Cookie, informații privind utilizarea și navigarea pe site

Locație: USA – Politica de confidențialitate

Tasta „Îmi place” și widget-urile sociale de pe site-ul Facebook (Facebook)

Tasta „Îmi place” și widget-urile sociale de pe site-ul Facebook sunt canale de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, furnizate de Facebook Inc.

Informații personale colectate: Cookie, informații privind utilizarea și navigarea pe site

Locație: USA – Politica de confidențialitate

Tasta +1 și widget-urile sociale de pe Google+ (Google)

Tasta +1 și widget-urile sociale de pe Google+, sunt canale de interacțiune cu rețeaua socială Google+, furnizate de Google Inc.

Informații personale colectate: Cookie, informații privind utilizarea și navigarea pe site

Locație: USA – Politica de confidențialitate

Tasta și widget-urile sociale Linkedin (Linkedin)

Tasta și widget-urile sociale Linkedin sunt canale de interacțiune cu rețeaua socială Linkedin,furnizate de Linkedin Inc.

Informații personale colectate: Cookie, informații privind utilizarea și navigarea pe site

Locație: USA – Politica de confidențialitate

 1. 4 Comentariile privind conținutul:

Serviciile referitoare la comentarii permit utilizatorului să formuleze și să publice propriile comentarii privind conținuturile aplicației.

În fucție de clauzele stabilite de către operatorul site-ului, utilizatorul poate lasa propriul comentariu rămânând în anonimat. Dacă printre informațiile personale furnizate, se enumeră și adresa de e-mail, aceasta poate fi folosită pentru a trimite notificări cu privire la conținut. Utilizatorul este responsabil de conținutul comentariile lăsate.

În cazul în care este instalat un serviciu de observații prestat de către terți, chiar și în lipsa folosirii acestuia de către clienți, serviciul înregistrează traficul paginilor web în care este instalat.

Sistemul de comentarii al site-ului

Site-ul dispune de un sistem intern de comentarii al conținutului

Informațiile personale colectate: Nume, Prenume, Sex, Cookie, Adrese de e-mail, Informații privind utilizarea si navigarea pe site, Numărul de cod fiscal și Numele de utilizator.

Comentariile Facebook(Facebook)

Comentariile Facebook este un serviciu furnizat de Facebook Inc. care permite utilizatorului să lase și să distribuie propriile comentarii pe site-ul Facebook

Informații personale colectate: Cookies, informații privind utilizarea și navigarea pe site

Locație: USA – Politica de confidențialitate

 1. 5 Înregistrare și Autentificare:

Prin înregistrare și identificare, utilizatorul permite site-ului să-l identifice și să-i dea accesul la serviciile dedicate acestuia.

Conform, informațiilor menționate mai jos, serviciile de înregistrare și identificare pot fi furnizate cu ajutorul terților.

În acest caz, site-ul poate avea acces la anumite date păstrate în serviciul terților, folosite pentru identificare și înregistrare.

Administrarea procesului de înregistrare pe site

Utilizatorul se înregistrează completând formularul de înregistrare cu datele personale.

Datele cu caracter personal furnizate: Nume, prenume,Domiciliul,Sexul,Data de naștere, Numele companiei, Numărul de cod fiscal, Profesia, Adresele de filiale și sedii, Adresa de e-mail și Parola.

Autentificarea pe Facebook (Facebook)

Autentificarea pe Facebook este un canal de înregistrare și autentificare furnizat de Facebook Inc.și corelat cu această rețea socială.

Datele personale colectate: diferite tipuri de date.

Locație de prelucrare a datelor: USA – Politica de confidențialitate

 1. 6 Aplicațiile sociale:

Aceste servicii permit site-ului web de a obține informații privind profilul dumneavoastră personal de pe rețelele sociale, și de a interacționa din postarea ta. Aceste servicii nu sunt activate în mod automat,dar necesită autorizația expresă a utilizatorului.

Aplicația Twitter

Aplicația Twitter este un serviciu administrat de rețeaua socială Twitter,care aderă la Safe Harbour Privacy Policy Framework, garantând prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu standardele de siguranță europeene. Acest serviciu permite site-urilor web să obțină informații despre utilizatorii rețelelor sociale(ca de exemplu numele și prenumele)și să interacționeze în locul acestuia, publicând mesaje sau alte informații. Acest serviciu este disponibil doar cu consimțământul utilizatorului.

Pentru mai multe informații referitoare la tratamentul datelor personale de către Twitter, vă rugăm să consultați următorul link: twitter.com/privacy

Informații personale:tipuri de date diferite

Politica de confidențialitate

Aplicația Facebook

Acest serviciu permite accesul la profilul Facebook al utilizatorului și sposibilitatea de a opera în locul acestuia, în funcție de autorizațiile accordate.

Când utilizatorul autorizează aplicația Facebook, în afara permisiunilor specifice garantate, aplicația poate avea acces și la informațiile principale ale profilului. În mod implicit acesta conține datele personale ale utilizatorului: id-ul,numele, imaginea de profil, sexul și limba vorbită.

Sunt disponibile și anumite conexiuni ale acestuia, cum ar fi lista de prieteni. Dacă utilizatorul a furnizat un număr major de informații, pot fi disponibile și acestea.

Permisiunile necesare: adresa de e-mail, vizionarea și administrarea paginilor web.

Locația tratamentului datelor cu carater personal: USA – Politica de confidențialitate

 1. 7 Administrarea plățiilor:

Serviciile de administrare a plăților permit aplicației procesarea plățiilor prin intermediul cardului de credit, transferului bancar sau a altor modalități de plată. Pentru a asigura siguranța plățiilor, aplicația furnizează intermediarilor financiari care administreaza aceste sisteme de plată, doar informațiile necesare pentru a efectua tranzacția.

Paypal (Paypal)

Paypal este un serviciu de plată furnizat de Paypal Inc., care permite utilizatorului să efectueze plăți online, prin folosirea datelor personale.

Informații personale: tipuri de date diferite

Politica de confidențialitate

 1. 8 Publicitatea: 

Aceste servicii permit utilizarea datelor referitoare la utilizator cu scopul comunicării comerciale , în diferite forme de publicitate, cum ar fi banner-ul sau în funcție de interesele utilizatorului.

Direct Email Marketing (DEM) (acest web site)

Această aplicație utilizează datele utilizatorului cu scopul de a trimite propuneri de natură comercială, referitoare la produsele și serviciile furnizate de părțile terțe sau care nu sunt corelate cu serviciile furnizate pe web site.

Date personale colectate: Adresele de email.

 1. 9 Vizionarea conținutului din surse externe:

Aceste servicii permit vizionarea și interacțiunea cu conținutului prezent pe platformele externe, direct de pe paginile web ale aplicației.

În cazul în care este instalat un serviciu de acest tip,chiar și în lipsa utilizării acestuia, este posibilă colectarea datelor de trafic relative paginilor în care este instalat.

Videoclipurile Youtube (Google)

Youtube este un serviciu de vizualizare a conținuturilor video administrat de Google Inc. care permite aplicației să integreze astfel de conținuturi în propriile pagini.

Date personale colectate: Cookie, Date de navigare și utilizare.

Locația tratamentului datelor cu caracter personal: USA – Politica de confidențialitate

Widget Video Youtube (Google)

Youtube este Youtube este un serviciu de vizualizare a conținuturilor video administrat de Google Inc. care permite aplicației să integreze astfel de conținuturi în propriile pagini.Date personale colectate: Cookie, Date de navigare și utilizare

Locația tratamentului datelor cu caracter personal: USA – Politica de confidențialitate

Modalitățile de utilizare a Cookie-urilor de către B SERVICE MOL SRL 

Cookie-urile sunt mici fișiere de text stocate pe computer-ul utilizatorului de pe site-urile web. Conform noutăților introduse în Directiva 2009/136/CE privind confidențialitatea și comunicațiile electronice care sunt puse în aplicare de către Decretul legislativ nr. 69,din data 28/5/2012, este interzisă folosirea cookie-urilor pentru a colecta informații privind utilizatorul, făra permisiunea acestuia. B service mol srl  utilizează Cookie-urile

Secțiunea de asistență a browser-ului web, ar trebui să conțină informații privind gestionarea setărilor pentru cookie.

B service mol srl nu este respnsabil pentru conținutul site-urilor externe ale părților terțe, care pot stabili sau nu setările Cokkies.

Notă de informare privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal

Compania B SERVICE MOL SRL  recunoaște importanța confidențialității datelor pentru clienții noștri şi susține standardele internaționale privind drepturile omului. B SERVICE MOL SRL   administrează SITUL www.compara-preturile.com care detine date de email, date de contact, parole  de aceea, ne propunem să asigurăm integritatea rețelelor și securitatea datelor pentru a proteja confidențialitatea.

B SERVICE MOL SRL garanteaza in conformitate cu prevederile art. 12-18 ale Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011,

Textul integral al Legii poate fi accesat pe site-ul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pe  adresa: http://datepersonale.md/md/legi/.

LinkedInBlogger PostTwitterShare